kk_obecna_modra

Ukradené Vánoce

20.30

Ukradené Vánoce — Hen­ry Selick — USA — 1993 — 76 min — české titulky

Jack Skelling­ton, smut­ný kostlivec s tykvovou hlavou a neko­runo­vaný vlád­ce Hal­loween­ového městeč­ka, se nudí. Vždyť koho by už vzrušo­val per­ma­nent­ní svátek Všech svatých, který v Hal­loween­townu trvá celý rok? Ani jeho nejmile­jší prá­ci, strašení dětí, kter­ou vykonává svě­domitě a s invencí, ten­to rok nikdo neoce­nil. Všech­ny poblázni­ly nové hvězdy, pop­ulární upíři, kteří vytvořili reko­rd v pití lid­ské krve za noc. Jed­no­ho dne se Jack náhodou ocitne v soused­ním Vánočním městě. Úplně ho uchvátí vánoční svátky, které dosud nez­nal. Všude vládne radost dětí, San­ta Claus, jeho dárečky a štěstí dospělých…

Kasárna Karlín mapa letní kino