hudba obecná

ISLAND MINT (křest EP)

19.00

Pražská indie kapela Island Mint pokřtí svo­je nové EP All Studi­um No Punc­tum”, které front­man Matyáš Adámek nap­sal během ročního poby­tu v Berlíně. V rám­ci podz­im­ního turné zaví­ta­jí i do Garáže Kasár­na Kar­lín, kde s nimi jako host zahra­je pražské psy­che­delické usku­pení Fumar Mata.

ISLAND MINT // ALL STUDI­UM NO PUNCTUM

Tři pís­ničky o únavě a bolesti, o momentech pronika­jících hluboko pod kůži tak jako tro­jitý hrot teto­vací jehly. EP, které vzniklo v něko­li­ka Berlín­ských bytech, v auto­buse na dál­ni­ci lemované borovice­mi, nahrané v bývalém sídle rozh­la­su DDR, v improvi­zo­vaných studiích i na zad­ním seda­dle auta. Pro Matyáše sym­bol­ický konec etapy živ­ota v Insom­nia Town, pro tři sklad­by začátek nového živ­ota, jehož osud je ve vašich ruk­ou. Self-record­ed, self-pro­duced, self-released. DIY or die.

Island Mint je pražská indie/​psych kapela, která na sebe loni upo­zorni­la deb­u­tovým albem Irre­al­i­ty, eskapick­ým indie popem s jem­ně sur­re­al­i­stick­ou příchutí. Letošní final­isté soutěže Czech­ing radia Wave si vás pod­maní hře­jivým anal­o­gov­ým soun­dem i extat­ick­ou live show, která vás obe­jme jako oceán. 

FUMAR MATA

Leg­endy praví, že na jejich první kon­cert byli pozváni jako před­skokani kamarádům, kteří ale byli zaskočeni a zastíněni, a tak už spolu nikdy nehráli. Během kon­cer­tu člověk jednoduše prožívá neustálý dile­ma, jestli je víc zamilo­vanej do jed­no­ho z kluků, nebo do tý hud­by, co hra­jou. Par­ta krasavců, co natáh­nou do prvních řad vešk­eré žen­ské obe­cen­st­vo, za kterým budou spoko­jeně pokyvo­vat hlavou i pánové.