Fremont

Fremont

19.00

Fre­mont
Babak Jalali — USA — 2023 — 88 min — CZ titulky

Osamělá Dunia pracu­je v továrně na koláčky štěstí v San Fran­cis­cu. Celé noci prob­dí, ráno se poz­draví se sousedy a vyráží do práce. Může chtít od živ­ota více, když měla na rozdíl od své rodiny šan­ci ode­jít z rod­ného Afghánistánu? Svéhlavá dív­ka se rozhodne jít své­mu štěstí napro­ti a schová tro­ufalý vzkaz do jed­no­ho z koláčků. Fre­mont je okou­zlu­jící kome­die o hledání sebe sama a o naději, která přichází, když ji nejméně čekáme. Film, který svým svěžím humorem a sound­track­em připomíná kul­tovní díla Jima Jar­musche, si z MFF Karlovy Vary 2023 odve­zl cenu za nejlepší režii pro Baba­ka Jalal­i­ho. (Aero­films)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže