Turbocirkus

Turbocirkus

17.00

Pojízd­ný skate­boar­d­ový cirkus jménem Dark­slide se poma­lu ale jistě chys­tá na svo­ji další velkole­pou show svě­tových rozměrů! Vaši oblíbení her­ci a akro­baté se už brzy před­staví na pódiu, aby zahráli fenomál­ní před­stavení s názvem Tur­bo Cirkus“. Těšte se na dech­ber­oucí podí­vanou plnou emocí, riskant­ních kousků zkušených pouličních uměl­ců a neza­pomenutel­nou atmos­féru dotvoře­nou hud­bou lokál­ních kapel.