Úsvit

Úsvit

19.00

Úsvit
Matěj Chlupáček — Česko/​Slovensko — 2023 — 117 min — česky

Do městeč­ka Svit pod Tatra­mi při­jíždí v roce 1937 ředi­tel velké továrny se svou ženou, aby zde po baťovském vzoru Zlí­na postavili mod­erní průmyslové měs­to. Jejich plány ale naruší znepoko­ju­jící nález mrtvoly v areálu továrny. Novorozenec s mužským i žen­ským pohlavním orgánem. Mon­strum. Pří­pad pře­sahu­je možnos­ti míst­ních čet­níků, podléhá max­imál­ní­mu uta­jení a na mís­to při­jíždí tajná poli­cie. Nicméně zdá se, že jed­iný, kdo chce záhadu vyřešit a nalézt odpově­di a prav­du, je těhot­ná manžel­ka ředitele. Narazí ale na nečekané překážky, včet­ně svých vlast­ních před­sud­ků… (Bon­ton­film)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže