Anatomie pádu

Anatomie Pádu

19.00

Anatomie pádu
Jus­tine Tri­et — Fran­cie — 2023 — 150 min — CZ titulky

Úspěšná spiso­vatel­ka San­dra (San­dra Hüller) žije se svým manželem Samuelem a jedenác­tiletým nev­idomým synem v odlehlé chatě ve fran­couzských Alpách. Jed­no­ho dne je ale Samuel nalezen mrtev. Byla to sebevraž­da, nešťast­ná náho­da nebo má manželovu smrt na svě­domí samot­ná San­dra, jejíž svéhlavá pova­ha z ní dělá hlavní podezřelou? Veře­jné vyšetřování pří­padu odkrývá nejen okol­nos­ti samot­né smr­ti, ale také intim­ní a znepoko­jivé detai­ly jejich bouřlivého vztahu. Jus­tine Tri­et natoči­la napí­navé rodin­né dra­ma, které díky rafi­no­vaně vys­tavěné­mu scénáři, nápa­dité režii a vynika­jícím hereck­ým výkonům získa­lo na MFF v Cannes nejvyšší ocenění Zla­tou Pal­mu. (Aero­films)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže