Minulé životy

Minulé životy

19.00

Min­ulé životy
Celine Song — USA/​Jižní Korea — 2023 — 105 min — CZ titulky

Spiso­vatelku Noru a její dět­sk­ou lásku Hae-Sun­ga sice dělí tisíce kilo­metrů, spo­ju­je je však výjimečně hluboké pouto. Po více než dvou dekádách odloučení se dvě spřízněné duše setká­va­jí během pár dní v New Yorku. Nečekané shledání s osu­dovým mužem přimě­je Noru klást si otázku: Co by bylo kdy­by?“ Režisér­ka Celine Song v citlivé mod­erní roman­ci jedinečným způ­sobem v něko­li­ka časových rov­inách vypráví příběh dvou lidí, jež se navzá­jem vel­mi milu­jí, a přesto se jejich osudy fatál­ně míje­ly. Oduševnělý příběh uchvátil diváky na fes­ti­valech Sun­dance i v Berlíně, a teď se chys­tá doj­mout i vás. (Aero­films)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže