Jean de barry

Jeanne du Barry – Králova milenka

19.00

Jeanne du Bar­ry – Králo­va milenka
Maïwenn — 2023 — 117 min — CZ titulky

Jeanne, mladá dív­ka z chudých poměrů se záli­bou v kul­tuře i jiných radostech živ­ota, díky své inteligen­ci a pův­abu pos­tup­ně stoupá po společen­ském žebříčku. Jako kur­tizá­na se stane oblíbenkyní krále Lud­ví­ka XV., který neví o jejím postavení, ale získá díky ní zpět svou chuť k živ­o­tu. Propukne mezi nimi vášnivé milost­né pouto. Jeanne se napro­ti všem kon­vencím a správným mravům stěhu­je do Ver­sailles, kde její pří­chod vzbudí na dvoře skandál­ní povyk… (Film Europe)

POZOR, HRA­JEMENOVÉM SÁLE VZADU NAHOŘE

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře