Vepřové komety

Vepřové Komety + Shizzle Orchestra

19.00

Vepřové Kome­ty srší našlá­plý­mi ryt­my, ostro­vtip­ný­mi tex­ty a radostí ze hry, inspirované jak v ryzím james-brownovském funku, tak tře­ba v kytarovějších Red Hot Chili Pep­pers. Ten­tokrát se Kome­ty pochlubí také novým videok­lipem. Doplní je oblíbená ban­da kom­bin­u­jící hiphop s balkán­sk­ou dechovk­ou, jazzem ale i prvky kla­sické hud­by. Hra­jeme dlouho, hra­jeme dobře a hra­jeme nahlas. Rapu­jeme o živ­otě, který žijeme my a taky o tom tvém“, to je Shiz­zle Orchestra!

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže