Automat

Slavíme 20 let spolku AutoMat

18.00

Srdečně zveme na oslavy 20. narozenin spolku AutoMat. Potkáme se v pondělí 6. listopadu v Kasárnách Kar­lín. Odpoledne si můžete připome­nout počátky naší ini­cia­tivy na pro­jek­ci fil­mu Auto*Mat Mar­ti­na Mareč­ka v kasáren­ském bazénu, cca od 18 hod. pro vás chys­táme kom­pono­vaný večer. Neb­ude chy­bět vernisáž výs­tavy, trocha toho šafránu z AutoMatího archivu, tombo­la, vys­toupení kapel Johannes Benz (Jan Foukal a Albert Romanut­ti) a Génius a Génius (Mar­tin Kyšper­ský a Anna Bea­ta Háblová) a DJ Wokurky a taky nějaké to přek­vapení. Těšíme se na setkání!

Ve spolku Automat se zabýváme zlepšováním měst­ského prostředí a prosazením zkval­itňování živ­ota ve městě. Pořádáme také fes­ti­val Zažít měs­to jinak nebo fil­mový fes­ti­val Městem. Jed­nou z největších roli v naši čin­nos­ti hra­je cyk­lis­ti­ka a její možnos­ti ve městě, toho se týká naše výzkum­ná část spolku LAB a jeho kaž­doroční cyk­lo­jiz­da a také výz­va Do Práce Na Kole, které ročně se zúčast­ní mno­ho tisíc lidi.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže