White Plastic Sky

White Plastic Sky

19.00

White Plas­tic Sky
Tibor Bánócz­ki, Sarol­ta Szabó — Maďarsko/​Slovensko — 2023 — 110 min — CZ titulky

Budapešť, 2123. Tváří v tvář ubý­va­jícím zdro­jům může lid­ská rasa přežít pouze díky osu­dové­mu kom­pro­misu: po dovršení 50 let je každý občan pos­tup­ně přeměněn ve strom. Když Ste­fan zjistí, že se jeho milo­vaná žena Nora dobro­vol­ně přih­lási­la k darování vlast­ního těla dávno před vymezeným věkem, vydává se na dobro­druž­nou ces­tu, aby ji zachránil za kaž­dou cenu. (AČFK)

POZOR, HRA­JEMENOVÉM SÁLE VZADU NAHOŘE

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře