kk_obecna_modra

Abstract – Faction Snowpanic Prague Premiere

17.00

Fac­tion Skis jsou tu s jejich nejnovějším filmem Abstract”, a díky 𝐒𝐧𝐨𝐰𝐩𝐚𝐧𝐢𝐜 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐮 se můžete těšit na jeho pražsk­ou pre­miéru v Kasárnách Kar­lín už 7. listopadu! Uvidíte také 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐮𝐬” od inová­torů 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐮𝐧𝐜𝐡, 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐟𝐚𝐬𝐭” od švéd­ské stree­tové par­tičky 𝐒𝐮é𝐝𝐞 a možná ještě další pro­jek­ty, které odtajníme.

Nem­ine nás i tombo­la, díky které můžete akci pod­pořit, bude se soutěžit o šťav­natý gear od Fac­tion Skis, Snow­pan­ic Shopu nebo Down​days​.eu.

𝐕𝐬𝐭𝐮𝐩𝐧𝐞́: dobro­vol­né
𝐓𝐨𝐦𝐛𝐨𝐥𝐚: 1 lístek za 100 Kč, akce 4 lístky za 300 Kč.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫̌𝐢:
https://​www​.snow​pan​ic​.cz/
https://​fac​tion​skis​.com/

𝐇𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦:
17:00 — 19:30 pivko/​tombola/​pokec
19:30 — promítání
21:30 — tombo­la a lehký večírek

Pro aktuál­ní info sle­du­jte tuto událost nebo https://​www​.insta​gram​.com/​s​n​o​w​p​anic/

𝐅𝐢𝐥𝐦𝐲:

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 — 𝐀𝐛𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭
Fac­tion Skis team se v jejich čtvrtém plno­hod­not­ném fil­mu podí­val do ulic Japon­s­ka, na freeridy do Brit­ské Kolumbie nebo do snow­parků ve Švý­carsku a Itálii. Ve snímku se samozře­jmě objeví i naši kamará­di — Snow­pan­ic alum­ni Matěj Švancer, Daniel Han­ka, Štěpán Hudeček a další mez­inárod­ní zabi­já­ci — Alex Hall, Antti Ollila, Mac Fore­hand, Mathilde Gre­maud, Sarah Hoef­flin, Dun­can Adams, Blake Wil­son nebo Elias Syrjä.

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐮𝐧𝐜𝐡 — 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐮𝐬
https://​www​.insta​gram​.com/​p​/​C​x​n​1​b​O​_​ovf_/
The Bunch je par­ta, která posled­ní deká­du udává směr ve všech možných odvětvích lyžování. X Games Real Street medailisté Mag­nus Granér, Alex Hack­el nebo Pey­ben” pos­tup­ně tíh­nou více a více do freeri­dového svě­ta, doplní je napřík­lad Emil Granbom nebo Eveli­na Nils­son. Sen­sus na mez­inárod­ním fes­ti­valu IF3 vyhrál v kat­e­goriích nejlepší krátký snímek a nejlepší střih, takže se určitě je na co těšit.

𝐒𝐮é𝐝𝐞 — 𝐖𝐡𝐚𝐭’𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐟𝐚𝐬𝐭
Švéd­ská corová bandič­ka stree­tového lyžování Suéde loni přek­va­pi­la s filmem Rip in Pieces, který platil za jeden z nejlepších nezávis­lých počinů. Letos se od fes­ti­val­ových diváků šušká, že What’s for Break­fast je ještě lep­ší, takže nezbý­va­lo, než film zařa­dit na pro­gram. Klu­ci kvůli nám dokonce posunuli pláno­vaný release, tak si pojďme film užít v plné parádě na velkém plátně!
Trail­er k What’s for Break­fast neex­is­tu­je, tak se nav­naďte jejich loňským filmem:

Po promítání proběhne losování cen tomboly.

Doražte na pokec, pivko a hezké lyžování! 

𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇:

Fac­tion Skis are here with their lat­est film Abstract,” and thanks to Snow­pan­ic Shop, you can look for­ward to its Prague pre­mière at Kasár­na Kar­lín on Novem­ber 7th! You will also see Sen­sus” from the inno­va­tors The Bunch, and What’s for Break­fast” from a Swedish street crew Suéde, and pos­si­bly oth­er projects that we will unveil soon.

Don’t miss our raf­fle, which you can enter to sup­port the event and have a chance to win juicy gear from Fac­tion Skis, Snow­pan­ic Shop, or Down​days​.eu.

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞: Vol­un­tary
𝐑𝐚𝐟𝐟𝐥𝐞 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬: 1 tick­et for 100 CZK, 4 tick­ets for 300 CZK.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬:
https://​www​.snow​pan​ic​.cz/
https://​fac​tion​skis​.com/

𝐒𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐥𝐞:
17:00 — 19:30 — Drinks/raf­fle/­chit-chat
19:30 — Screening
21:30 — Raf­fle and a beers

For updates fol­low this event or https://​www​.insta​gram​.com/​s​n​o​w​p​anic/

𝐅𝐢𝐥𝐦𝐬

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 — 𝐀𝐛𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭
The Fac­tion Skis team explores streets of Japan, back­coun­try of British Colum­bia, and snow­parks in Switzer­land and Italy in their fourth full-length film. The film fea­tures our friends — Snow­pan­ic alum­ni Matěj Švancer, Daniel Han­ka, Štěpán Hudeček, and oth­er inter­na­tion­al killers like Alex Hall, Antti Ollila, Mac Fore­hand, Mathilde Gre­maud, Sarah Hoef­flin, Dun­can Adams, Blake Wil­son, and Elias Syrjä.

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐮𝐧𝐜𝐡 — 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐮𝐬
The Bunch is a crew that has been set­ting the direc­tion in var­i­ous freeski­ing dis­ci­plines for the past decade. X Games Real Street medal­ists Mag­nus Granér, Alex Hack­el, and Pey­ben” are grad­u­al­ly lean­ing more into the freeride world, joined by tal­ents such as Emil Granbom and Eveli­na Nils­son. Sen­sus won awards for Best Short Film and Best Edit­ing at the IF3 Inter­na­tion­al Fes­ti­val, so there’s def­i­nite­ly some­thing to look for­ward to.

𝐒𝐮é𝐝𝐞 — 𝐖𝐡𝐚𝐭’𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐟𝐚𝐬𝐭
The Swedish street ski­ing crew Suéde sur­prised every­one last year with Rip in Pieces,” con­sid­ered one of the best inde­pen­dent movies. This year we heard that What’s for Break­fast” turned out even bet­ter, so we had to include it in our pro­gram. The Suéde guys delayed the planned release because us, so let’s enjoy the film on the big screen in style!
Unfor­tu­nate­ly, there is no trail­er for What’s for Break­fast,” so get excit­ed by watch­ing their last year’s film here:

After the screen­ing, the raf­fle draw­ing will take place.

Come for a chat, drinks, and some great skiing! 

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže