On se bojí

On se bojí

19.00

On se bojí
Ari Aster — USA/​Kanada — 2023 — 179 min — CZ titulky

Beau se bojí – živ­ota, svě­ta a přede­vším své mámy. Na ces­tě na rodin­nou návštěvu je vtažen do nečekané spirá­ly absurd­ních událostí, které si nedokázal před­stavit ani v těch nejtem­nějších snech. Na šílené pouti plné humoru, děsů a dobro­družství se tak musí samotářský podi­vín vyrov­nat se svý­mi stra­chy a konečně vzít živ­ot do vlast­ních ruk­ou. Fil­mový vizionář Ari Aster (Děsivé dědictví, Slunovrat) spo­jil síly s hereck­ým chameleonem Joaquinem Phoenix­em (Jok­er) a přichází s mimořád­ně pohlcu­jícím fil­movým zážitkem bořícím bar­iéry žán­rů i diváck­ých očekávání. (Aero­films)

POZOR, HRA­JEMENOVÉM SÁLE VZADU NAHOŘE!

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře