Esa z pralesa

Esa z pralesa 2: Světové dobrodružství

17.00

Esa z prale­sa 2: Svě­tové dobrodružství
Lau­rent Bru, Yan­nick Moulin, Benoît Somville — Fran­cie — 2023 — 89 min — CZ

S.O.S.! Tajem­ný super­padouch pokryl džungli tox­i­ck­ou růžovou pěnou, která vybouchne při kon­tak­tu s vodou! Na pomoc jsou přivoláni ti nejlepší z nejlepších. Esa z prale­sa! Do období dešťů zbývá méně než měsíc. Naši hrdi­nové, ke kterým se přidá­va­jí noví spo­jen­ci, musí najít pro­ti­jed. Od ledových zemí na severu, přes Evropu, Asii a Střed­ní východ se vydá­va­jí na své největší dobro­družství. Ten­tokrát čelí pro­tivníkovi chytře­jší­mu a ďábelštější­mu než kdy předtím. Pro Mau­rice a jeho přátele začíná boj za záchranu jejich domo­va! (Bio­scop)

POZOR, HRA­JEMENOVÉM SÁLE VZADU NAHOŘE

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře