Chléb a sůl

Chléb a sůl

19.00

Chléb a sůl
Dami­an Kocur — Pol­sko — 2022 — 99 min — CZ titulky

Líné léto na rozpáleném pol­ském sídlišti, kde se dá jen bezcíl­ně poflako­vat, pochlastá­vat a posedá­vat u prode­jny kebabu… Pro Tymo­teusze je tohle všech­no už jenom vzpomín­ka, kter­ou si při­jíždí připome­nout na prázd­niny. Před sebou má vid­inu hvězd­né kar­iéry klavírního vir­tuóze a slavné kon­cert­ní síně po celém světě. Doma ho čeká lehce odtažitá mat­ka, mladší bra­tr a kamará­di z mokré čtvr­ti, s nim­iž musí zabít vlek­oucí se čas léta. Pod pan­elovým ambi­en­tem pitek, drog, flirtů a rasi­stick­ých pro­vokací se ale poma­lu rozeznívá tem­ný tón, který věští blížící se tragédii. Chléb a sůl je suverén­ní debut Dami­ana Kocu­ra, který připomíná přes­ně zahra­nou fil­movou par­ti­tu­ru. Jed­ná se o úspornou, přit­om pronikavou gen­er­ační výpověď i dra­ma o tom, jaké je to vrátit se domů a být tam sám sobě ciz­incem. (Art­cam Films)

POZOR, HRA­JEMENOVÉM SÁLE VZADU NAHOŘE

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře