Myška Pattie

Myška Pattie: Na vlnách dobrodružství

17.00

Myš­ka Pat­tie: Na vlnách dobrodružství
David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti — Fran­cie — 2022 — 95 min — CZ

Roz­zlo­bit něk­terého z bohů ve starověkém Řecku rozhod­ně není dobrý nápad. A stárnoucí slavný hrdi­na Jason právě pořád­ně našt­val samot­ného boha moří Posei­dona. Zví­davou a neposed­nou myšku Pat­tie a jejího neohra­baného kočičího kamará­da Sama tak čeká hod­ně nebezpečný úkol. Po boku Jasona, jehož měs­to hrozí Posei­don zničit, musí čelit nejnebezpečnějším tvorům mytolo­gie. (Bio­scop)

POZOR, HRA­JEMENOVÉM SÁLE VZADU NAHOŘE!

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře