Monika Načeva

Načeva a Zdivočelí koně

19.30

Nače­va a Zdi­vočelí koně vys­toupí v Kasár­na Kar­lín 24. listopadu 2023 od 19:30.

Od první desky se Zdi­vočelí koně vydali do neprozk­oumaných končin lid­ské duše a za pomo­ci českých bás­níků jako Egon Bondy, Pavel Zajíček, Vladimíra Čerep­ková, Jan Hanč, Milan Koch, Šár­ka Smazalová, Věra Jirousová či Ivan Blat­ný odhalu­jí až na kost tem­ná mís­ta, bolesti bytí, propasti lásky a touhy vzep­nout se“ vůči stu­dené­mu svě­tu věcí stále inten­zivněji ovlá­da­jících živ­o­ty a (snad pořád ještě v jádru nezkro­ce­nou) lid­sk­ou mysl.

Nače­va a Zdi­vočelí koně pracu­jí na novém albu s názvem Jdem tem­ným dnem, které vyjde na podz­im roku 2024 ve spoluprá­ci s vyda­va­tel­stvím Polí5.

Ve zbrusu nové kapele se Načevě podaři­lo spo­jit hudeb­níky a zvukové alchymisty z opačných pólů české alter­na­tivní scény – na bicí nástro­je Zdeněk Regál Jurčík (Lvmen, Tomáš Palucha, Priess­nitz, Kaf­ka band), na klávesy Vojtěch Procház­ka (Ver­ti­go, Harpreet Bansal, Free­town Quar­tet, Mikoo, Sisa Feher, Talaqpo) a na basovou kytaru Michal Koval (Masom­le­jn, Dg 307, s Načevou nahrál album Nebe je rudý).

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže