kk_obecna_modra

Česká vlna ´23

13.30

Na dvou jevištích během jed­no­ho odpoledne vys­toupí devě­tad­vacet českých spiso­vatelek a spiso­vatelů různých žán­rů. Setkání, diskuse, čtení, auto­gramiády, prodej knih s před­vánoční slevou 25% — to vše návštěvníky čeká v sobo­tu 25. listopadu 2023 v areálu Kasáren Kar­lín v Praze.

Návštěvní­ci se mohou těšit na taková jmé­na jako Pavel Bareš, Bian­ca Bellová, Rad­ka Den­e­marková, Petra Dvořáková, Sil­vie Laud­er, Fer­di­nand Lef­fler, Ale­na Mornš­ta­jnová, Aleš Palán, Petra Soukupová či Kateři­na Tučková. Zahá­jení fes­ti­valu proběhne ve 13:30, akci zakončí večerní kon­cert dua Kyšper­ský & Pilgr.

Podrob­ný pro­gram je k nalezení zde.