kk_obecna_modra

Benefiční sekáč pro všechny

12.00

Při­jď si na zimu pořídit nové kousky do šat­níku na desátý bene­fiční smekáč pro Food Not Bombs & Jako Doma. 

Při­jď se připrav­it na zimu a pořídit si nový kabát či stylovou bun­du. Nebo sháníš out­fit na vánoční večírek? Nebo sháníš teplé pyžamo na zim­ní válení se v posteli? 

A spous­tu dalších unikát­ních kousků za férové ceny dle tvého uvážení. Výtěžek jde na kolek­tiv Food Not Bombs a orga­ni­zaci Jako doma, kteří pomáha­jí lidem bez domo­va. Tak si při­jď užít fajn atmos­féru posled­ní listopadové neděle do Kasáren Kar­lín. Kromě nových kousků do šat­níku, bude na místě stánek Kuchařek Bez Domo­va, s nejlepším veg­an občer­stvením a budou nám u toho hrát DJky. 

A jestli hledáš oprav­du jedinečné kousky, které nena­jdeš v šat­níku niko­ho dalšího, tak se můžeš těšit na prodej jedinečných kousků šat­níku, které pro nás vytváří umělkyně a uměl­ci, víc info brzy. 

Chceš-li se zapo­jit, na mís­to můžete přinést šperky svého šat­níku, které už pro tebe ztrati­ly lesk, a přenechat je k prodeji.
Také uvítáme ponožky, spod­ní prád­lo, teplé oblečení a stany pro lidi bez domova

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže