Jak mít sex

Jak mít sex

19.00

Jak mít sex
Mol­ly Man­ning Walk­er — Velká Británie/​Řecko — 2023 — 98 min — Anglicky CZ titulky


Tři brit­ské teenagerky jedou na prázd­niny a doufa­jí, že je čeká nejlepší léto jejich živ­ota – naplno se vrha­jí do divokého nočního živ­ota. Skvělý, neonem prozářený debut kam­era­manky a režisérky Mol­ly Man­ning Walk­er o tro­ji­ci brit­ských teenagerek na divoké prázd­ni­nové jízdě plné alko­holu zaz­na­me­nal obrovský úspěch na fes­ti­valu v Cannes. Vtip­ný, promyšlený, ale zniču­jící pohled na složi­tost žen­ského přá­tel­ství a sex­u­al­i­tu dospí­va­jících. (Film Europe)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře