Diabetes

Diabetes Podcast LIVE!

18.00

Dia­betes pod­cast LIVE! Setkání posluchačů a fanoušků poz­i­tivního pod­cas­tu o cukrovce. Dveře jsou otevře­ny jak dia­betikům, tak i všem, kteří se zají­ma­jí o zdravý živ­ot­ní styl. Více infor­ma­cí: Dia​bete​spod​cast​.cz

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže