hudba obecná

Big Band Unisono

Už poma­lu začí­na­jí svítit stromky, Mari­ah Carey už to také rozjíždí, nejtem­nější období roku se opět blíží, pro­to si ho pojďme společně zpří­jem­nit. I letos si pro vás big band Unisono připrav­il kon­cert plný vánočních pís­ní, které nás všech­ny nal­adí na Vánoce. Při­jďte si během uhoněného adven­tu odpoči­nout do Karlína.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže