Láska nebeská

Láska nebeská

19.00

Lás­ka nebeská
Richard Cur­tis — Velká Británie / USA / Fran­cie — 2003 — 135 min — Anglicky CZ titulky

Autoři filmů Not­ting Hill a Deník Brid­get Jonesové uvádí jedineč­nou romantick­ou komedii. Veleúspěšný fil­mový hit s hvězd­ným hereck­ým obsazením a úžas­ným sound­track­em. Lás­ka nebeská s vtipem odhalu­je citová vzplanutí i chlad­nutí v období vánočních svátků. Milen­ci a milenky, manželé a manželky, tátové a syn­ové, rock­ové hvězdy a jejich man­ažeři, ti všich­ni proží­va­jí né jed­nu Lásku nebesk­ou, ale hned deset jejích různých podob. (Bon­ton­film)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře