Letání pro začátečníky

Létání pro začátečníky

19.00

Létání pro začátečníky
Haf­steinn Gun­nar Sig­urðs­son — Island/​Velká Británie/​Německo — 2023 — 97 min — Anglicky CZ titulky

Bojíte se létat? Oni taky, ale rozhodli se to řešit. Přepra­co­v­aná pod­nikatel­ka, válečný vet­erán a výstřed­ní influ­encer­ka se svým zakřiknutým part­nerem se pod odborným dohle­dem vydá­va­jí pokořit svůj stra­ch z létání. Na kon­ci špičkového kurzu měl účast­níky čekat krátký let, mís­to toho se však vydá­va­jí na Island. Odložený let, náhrad­ní nezkušený lek­tor, tur­bu­lence a záva­da na leta­dle jsou pak jen začátkem ces­ty lemované šla­mastyka­mi. Když je nesourodá skupina nakonec donu­ce­na strávit noc v luxu­s­ním hotelu uprostřed island­ské pustiny, začíná při­tuho­vat a stra­ch z létání se stává tím nej­menším prob­lémem. Tur­bu­lent­ní kome­die Létání pro začátečníky odhalu­je ty nejbláznivější lid­ské vlast­nos­ti, které se ukážou vždy, když se to člověku nejméně hodí. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře