Sýček

Sýček + Raw Deal + Dÿsko

19.00

První kon­cert roku 2024 v Kasárnách Kar­lín se ponese v duchu hyp­notick­ého motorik bea­tu a uhrančivé atmosféry.

Psy­che­delická kapela Sýček je zpět. Navrací se k motorick­ým bicím, hyp­notické náladě repet­i­tivní struk­tuře, krautrocku a psy­che­delii. Sýček se chys­tá po šesti letech vydat novou desku.

Raw Deal – český improvi­zo­vaný krautrock. Na ros­teru etablo­vaného labelu českého under­groundu Stoned to Death (Paci­no, Din­go, Šiman­ský Nies­ner ad.) vyniká ten­to kvin­tet jako sym­bol instru­men­tál­ní zručnos­ti a pohlcu­jící atmos­féry nepřerušo­vaných živých setů na pomezí rockn’n’rollové dravosti i aci­dového šílenství“.

Do třet­ice se pražské­mu pub­liku před­staví olo­moucká tech­no noise-punková for­ma­ce Dÿsko. Radost jako akt odporu, 130bpm, hluk a disko tanec“.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže