Otec a syn

Otec a syn

20.00

Otec a syn
Math­ieu Vade­pied — Fran­cie — 2022 — 99 min — Fran­couzsky CZ titulky

Píše se rok 1917. Bakary Dial­lo (Omar Sy) naruku­je do fran­couzské armády, aby se připo­jil ke své­mu sedm­nác­tileté­mu syn­ovi Thier­novi (Alas­sane Diong), který byl odvlečen do armády násilím. Otec a syn jsou posláni na fron­tu, aby se společně postavili válce. Thier­no, povzbuzen nadšením svého velícího důs­to­jní­ka, který ho chce vzít do samého ohniska boje, se osamostat­ní a naučí se být mužem, zatím­co Bakary dělá vše pro to, aby ho vytáhl z bojů a přivedl živého a zdravého zpět domů. (Pilot Film)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře