Bastard

Bastard

19.00

Bas­tard
Niko­laj Arcel — Dán­sko / Švéd­sko / Norsko / Německo — 2023 — 127 min — Dán­sky CZ titulky

V roce 1755 se zchudlý kapitán Lud­vig von Kahlen (Mads Mikkelsen) vydává dobýt drsné, neoby­vatel­né dán­ské vřeso­viště se zdán­livě nemožným cílem: vybu­dovat zde jménem krále kolonii. Výmě­nou za to získá pro sebe tolik vytoužené královské jméno. Jed­iný vlád­ce na tom­to území, nemilos­rd­ný Fred­erik de Schinkel (Simon Ben­neb­jerg), se však aro­gant­ně dom­nívá, že mu tato země patří. Když se de Schinkel dozví, že služeb­ná Ann Bar­bara (Aman­da Collin) a její manžel sluha utek­li do úkry­tu ke Kahlen­ovi, zlomyslný vlád­ce přísahá pom­stu a udělá vše, co je v jeho silách, aby kapitá­na vyh­nal. Kahlen se nenechá zas­trašit a pustí se do nerovného boje – risku­je nejen svůj živ­ot, ale i živ­ot rodiny přistěho­val­ců, která se kolem něj zformovala.

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře