Mamacruz

Mamacruz

19.00

Patri­cia Orte­ga — Španěl­sko — 2023 — 84 min — Španěl­sky CZ titulky

Odd­aná katolič­ka Cruz proži­la celý živ­ot podle pravidel, která jí vnu­ti­la rigid­ní španěl­ská společnost. Den­ně chodí do kostela, uza­vírá své tělo do korze­tu, stará se o svého nem­lu­vného manžela, peču­je o vnučku a stra­chu­je se o dceru, která se snaží prosa­dit ve Víd­ni jako tanečnice. Stačí ale jeden náhod­ný klik na inter­ne­tu a její živ­ot nabere úplně nový směr. Pornos­tránky, které zpočátku zděšeně ukrývá pod polštář, jsou začátkem ces­ty ke svo­bodě – těla, emocí, myšlení. (AČFK)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře