Těžký rok

Těžký rok

19.00

Olivi­er Nakache, Eric Toledano — Fran­cie — 2023 — 120 min — Fran­couzsky CZ titulky

Dva břídilové Albert (Pio Mar­maï) a Bruno (Jonathan Cohen) mají za sebou těžký rok. Jsou zad­lužení až po uši, nema­jí kde bydlet a jejich part­nerky je opusti­ly. Kvůli chip­sům a pivu zdar­ma se pro­to klid­ně při­da­jí ke skupině mladých aktivistů v čele s okou­zlu­jící dívk­ou přezdí­vanou Kak­tus (Noémie Mer­lant). Mezi trans­par­en­ty a kouřem z dýmovnic naj­dou čer­ství přátelé příleži­tost k nekalým kšeftíkům a později také lásku a energii k novým začátkům. Prověřené duo Olivi­er Nakache a Eric Toledano (Nedotknutel­ní) natoči­lo neko­rek­t­ní fran­couzsk­ou komedii, která si nebere servítky s žád­nou gen­er­ací. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře