Terry Gilliam

Terry Gilliam naslepo

19.00

Ter­ry Gilliam — Anglicky CZ titulky

Vizionář a geniál­ní režisér, ale zároveň potížista a velký smo­lař, který se podep­sal pod něko­lik ikon­ick­ých snímků. To je Ter­ry Gilliam. Dočkáte se při pro­jek­ci nasle­po právě jed­no­ho z leg­endárních filmů, nebo dojde na méně známý zapadlý kousek? To můžete v tuh­le chvíli jen hádat. Ať tak nebo tak, bude to zážitek!

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře