Nic ve zlým

Nic ve zlým

19.00

Gene Stup­nit­sky — USA — 2023 — 104 min — Anglicky CZ titulky

Ve chvíli, kdy Mad­die (Lawrence) hrozí ztrá­ta rod­ného domu, narazí na lákavou pra­cov­ní nabíd­ku: bohatí úzkost­ní rodiče hleda­jí něko­ho, kdo by se dal dohro­mady“ s jejich devatenác­tiletým synem Per­cym, než začne stu­dovat na vysoké. Mad­die však ke své­mu přek­vapení brzy zjistí, že u podi­ví­na Per­cy­ho není nic jisté. (Fal­con)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře