Zóna zájmu

Zóna zájmu

19.00

Jonathan Glaz­er — USA / Velká Británie / Pol­sko — 2023 — 105 min — CZ titulky

Rudolf, Hed­wiga a jejich čtyři děti žijí ve velkém domě s krás­nou, udržo­vanou zahradou. Každý den slaví společ­nou večeří, vzpomí­na­jí na milo­vanou Itálii, uží­va­jí si vík­endové výle­ty k vodě a procházky s přáteli. Zpoza zdí jejich domo­va se však ozý­va­jí znepoko­jivé zvuky a občas něčí zoufalý křik. Rudolf Höss je totiž veli­tel kon­cen­tračního táb­o­ra v Osvě­ti­mi. Mrazivý snímek Jonathana Glaz­era o banal­itě zla si díky své­mu výjimečné­mu zpra­cov­ání odve­zl Velk­ou cenu z fes­ti­valu v Cannes. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře