Madhouse Express

Madhouse Express + Fumar Mata + Voodoo Beats

18.30

Česká psy­che­delická kapela Mad­house Express přidává po vypro­daném kon­certě v Mal­ostran­ské Besedě další o týden později 22. úno­ra ten­tokrát v Kasárnách Kar­lín. Kon­cert je zároveň posled­ní pražsk­ou rozlučk­ou s dlou­ho­letým basákem kape­ly Gre­gorem von Kolo­fonem. Svůj živý set Mad­house Express propo­jí s vizuál­ní­mi pro­jekce­mi Davi­da Šour­ka. Mul­ti­mediál­ního umělce a stu­den­ta CAS na FAMU, který exper­i­men­tál­ním způ­sobem zkoumá hloubku a posun kon­venčního vyprávění. Při živých pro­jekcích pracu­je s hybrid­ním pro­ce­sem dig­itál­ního pros­toru a anal­o­gov­ého videa.

Hosté večera i podruhé bude vycháze­jící psy­che­delická for­ma­ce Fumar Mata. V plánu jsou navíc Voodoo Beats DJ’s s výběrem toho nejlepšího ze svých vinylů od psy­che­delie, rock’n’rollu po oldies a spousty dalšího.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže