hudba obecná

Hm...

20.00

Kon­cert kape­ly Hm… proběhne 24. úno­ra v Kasárnách Karlín.

Hm… jsou známí svou poet­ik­ou, která spočívá ve svérázných i vážných tex­tech, čas­to i kla­sick­ých autorů (Wolk­er, Gell­ner, Orten…), prove­dených v různých hudeb­ních stylech a okořeněných hudeb­ní­mi vtíp­ky, které pozorné­mu posluchači nemo­hou uni­knout. V pís­ničkách Hm… jsou zas­toupe­ny snad všech­ny mys­litel­né hudeb­ní sty­ly a slo­va si obvyk­le půjču­jí ze slavných bás­ní prověřených dobou.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže