Peregrinos

LOS PEREGRINOS

18.00

Stře­doškol­ský stu­dentský doku­men­tární film, který vznikl jako matu­rit­ní pro­jekt. Doku­ment se zabývá pout­ní ces­tou Camino de San­ti­a­go a snaží se jí při­blížit ostat­ním, kteří by o ní chtěli vědět více. Uvidíte jak osob­ní zážitky stu­den­tů z průběhu poutě, ale i rozhovory s ostat­ní­mi pout­níky, co ces­tu také pod­nikli. V rozhovorech se dozvíte napřík­lad proč zrov­na oni se rozhodli ces­tu jít a další zajímavosti.

Doku­ment je dlouhý cca 30 min je převážně česky. Obsahu­je však rozhovory s pout­níky, které jsou v jiných jazy­cích, ale mají české titulky.

Začátek akce v 18:00. Promí­taní začne v 18:30, po kterém bude násle­dovat pros­tor na otázky.
Vstup­né je dobrovolné.

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře