Beztíže

23. narozeniny Beztíže

18.00

Beztíže, spe­cial­i­zo­vané odd­ělení DDM Pra­ha 3 — Uli­ta, slaví 23. narozeniny. Na akci vys­toupí Jaroslav Oláh s doprovo­dem sax­o­fon­isty a další hudeb­ní inter­preti. Na akci vás čeká DJ, teto­vací, cirkusový work­shop a work­shop mod­erní sebeo­brany. Můžete se těšit na narozeni­nový dort a jiné občer­stvení. Akce je zdar­ma a pro všechny.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže