hudba obecná

Příběhy našich sousedů

16.00

Zveme vás na slavnos­t­ní prezentaci pamět­nick­ých příběhů, které objevili žáci z Prahy 8 a stu­den­ti střed­ních škol. Můžete se těšit na příběhy pamět­níků, kteří zažili konec II. svě­tové války, vyrůstali v Kuva­j­tu či se podíleli na obnově Libeňské synagogy.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže