Chlapec a volavka

Chlapec a volavka

17.00

Chlapec a volavka
Hajao Mijaza­ki — Japon­sko — 2023 — 125 min — Japon­sky CZ titulky

Dospí­va­jící chlapec Mahi­to se s tatínkem přestěhu­je na venkovské síd­lo daleko od hek­tick­ého Tokia. V novém domově se seznámí se svéráz­nou mlu­vící volavk­ou, která ho láká k prozk­oumání záhad­né opuštěné věže. V ní Mahi­to objeví mag­ický svět, jemuž vládne tajem­ný stařec. Na ces­tě za poznáním se potká se stateč­nou dívk­ou Himi, armá­dou papoušků i roz­tomilý­mi stvoření­mi Warawara. Mis­tr ani­mace Hajao Mijaza­ki (Můj soused Totoro, Ces­ta do fan­tazie a Princez­na Mononoke) se ve svém posled­ním fil­mu opět vydává za hran­ice fan­tazie a snů. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře