Písně země

Písně země

19.00

Pís­ně země
Mar­greth Olin — Norsko — 2023 — 90 min — Norsky CZ titulky

Hor­natá kra­ji­na Nors­ka tvoří mon­u­men­tál­ní kulisu toho­to fil­mového zážitku z přírody. Na pozadí velkolepé exis­ten­ciál­ní ces­ty, jejímž lid­ským rozměrem jsou režisérči­ni rodiče, se rýsu­jí prapůvod­ní síly země. Mar­greth Olin vytvoři­la ohro­mu­jící fil­mové dílo o živ­otě, smr­ti, přírodě a prosté pří­tom­nos­ti ve světě. Na pozadí závrat­ně nád­h­erných horských scenérií rod­ného Nors­ka se Mar­greth Olin vydává na exis­ten­ciál­ní ces­tu s vlast­ní­mi stárnoucí­mi rodiči, jejichž lid­ská pří­tom­nost slouží jako měřítko rozlehlosti nekonečných přírod­ních pros­tor. Její rod­i­na zde odpradáv­na žije bok po boku s přírodou navz­do­ry dobám, kdy prapůvod­ní síly země ukazu­jí svou nemilos­rd­nou tvář. Vzá­jem­ná lás­ka a celoživ­ot­ní věrnost jejích rodičů jsou tichým svědectvím o tom, jak se příro­da odráží v lid­ské duši a naopak. Ale ani ta nejpevnější hora není neměn­ná – a už vůbec né v době, jako je ta naše. (Film Europe)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře