Darkland

Darkland: Návrat

19.00

Dark­land: Návrat
Fenar Ahmad — Dán­sko — 2023 — 110 min — Dán­sky CZ titulky

Před sed­mi lety Zaid vyh­lásil válku kodaňské­mu podsvětí, aby pom­stil svého mrtvého bra­tra. Jeho sen o kar­iéře uzná­vaného kar­di­olo­ga a šťast­ném rodin­ném živ­otě se však roz­plývá a Zaid ve vězení trpí ztrá­tou svého syna Noa­ha, se kterým ztratil vešk­erý kon­takt. Když Zai­da osloví police­jní agent a nabídne mu prop­uštění výmě­nou za infil­traci do kodaňského podsvětí, Zaid to vnímá jako svou šan­ci, jak získat zpět zbytky rodin­ného živ­ota, o který přišel. Všech­no má však svou cenu a Zaid si uvě­do­mu­je, že tím vážně ohrožu­je živ­ot svého syna. Když se člověk stane součástí podsvětí, exis­tu­je pro něj vůbec ještě nějaká ces­ta ven? (Film Europe)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře