Wedge

Wedge + Blue Chesterfield + Ida The Young

18.30

Berlín­ské heavy-psych rock’rollové trio Wedge již známé z něk­terých tuzem­ských žán­rových fes­ti­valů přiváží do Prahy svo­jí ener­gick­ou směs trip­py-psy­che­delie, acid rocku a fuz­zových kytar. Společně s nimi vys­toupí Blue Chester­field. Noirová esteti­ka, poet­ické tex­ty, prvky blues nebo west­er­nu. S přidáním smyčců a kval­it­ního pódiového pro­je­vu se kapela v součas­nos­ti mno­hem víc for­mu­je jako art-rock­ová. Do třet­ice se fanouš­ci mohou těšit na tem­pera­ment­ní melan­cholii v podání indie-folkových Ida The Young, kolem kterých je na české alter­na­tivní scéně stále více rušno. Ses­ta­va je navíc doplně­na o klávesy.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže