Howlův kráčející hrad

Howlův kráčející hrad

17.00

Howlův kráče­jící hrad
Hajao Mijaza­ki — Japon­sko — 2004 — 118 min — Japon­sky CZ titulky

I v poko­jném anglick­ém městečku se mohou dít čáry a kou­zla. Mladá a skrom­ná Sofie, nejlepší kloboučnice v salonu, vůbec neví, čím si zaslouži­la, že ji jed­no­ho dne na uli­ci zachrání před dotěrný­mi vojáky krás­ný čar­o­děj. Vezme ji pod svou ochranu a udi­vená Sofie najed­nou ztrácí půdu pod nohama, stoupa­jí spolu nad městečko, letí jako ptá­ci… Jenže pak ji čeká trest v podobě zlé čar­o­dějnice. Sofie při­jde o své mládí i krá­su a dál se musí prot­loukat světem jako staře­na. Její jedi­nou nadějí je ten krás­ný mladý čar­o­děj Howl, který ve svém zámku na muřích nohách obchází kra­jem. Pohád­kový příběh dívky Sofie a mladého čar­o­dě­je Howla vypráví přede­vším o lid­ské svo­bodě a síle lásky. Film získal řadu mez­inárod­ních ocenění, včet­ně nom­i­nace na Oscara za nejlepší celovečerní ani­movaný film. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře