hudba obecná

Mat – Fyz / Cis / Gis / Dis vol. 2

19.00

Mat – Fyz / Cis / Gis / Dis, vol. 2 (aneb Hudeb­ní večírek Kat­edry algebry)

Druhá průběžná zprá­va o exper­i­men­tu, v němž zjišťu­jeme, zda má alge­bra vliv na hudeb­ní vkus, hudeb­ní sluch či hudeb­ní schop­nos­ti. Tři kape­ly, každá z nichž v sobě ale­spoň jed­no­ho účast­ní­ka exper­i­men­tu trpí, prezen­tu­jí nové i staré výsled­ky, dom­něnky, živ­ot­ní moudra a prach­sprosté lži ve for­mě společného koncertu.

Příspěvky před­ne­sou:
19:00 Kamarád Krteček
20:00 Sarasota
21:00 Ahmed má hlad

Vstu­penky pouze na místě

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže