hudba obecná

Chief Bromden (křest alba) + Edúv Syn + Barbora Hora

19.00

Chief Brom­den pokřtí svou novou desku 22. břez­na v Kasár­na Kar­lín. Chief Brom­den je čtyřčlen­ná instru­men­tál­ní kapela z jižní Moravy a Sudet, která skrývá post rock­ové ten­dence pod vrst­va­mi chaotick­ých rif­fů a epileptické improvizace. Jako sup­port na akci vys­toupí Edúv Syn a Barbo­ra Hora.

Od chao­su a hluku k síle pís­ně. Chief Brom­den v březnu vyda­jí novou desku.

Kapela přichází s třetí stu­diovk­ou In/​tense log­ic. Pětice hudeb­níků z eklek­tick­ých hudeb­ních kruhů se na novém albu stává něčím větším než jen součtem svých částí. Člen­ové působící také v kapelách Manon meurt, Ghost of You nebo Shallov cítí zatím nejjistější for­mu kape­ly zachyce­nou právě na aktuál­ních devíti sklad­bách: Na In/​tense log­ic‘ jsme se zvukově semk­li. Pouť do zatím neprobá­daných tvůrčích vod jsme absolvo­vali ve společné snaze nahrát sil­né pís­ně,“* říká k pro­ce­su vzniku kytarista Lubomír Příkaský. In/​tense log­ic vychází 15. 3. 2024 na labelu Full Moon Forum a uvozu­je ho singl Arrow-Impaled.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže