Útěk z utopie

Útěk z utopie

19.00

Útěk z utopie
Madeleine Gavin — USA — 2023 — 115 min — CZ titulky

Strhu­jící pohled na to, co všech­no jsou lidé ochot­ni pod­stoupit, aby získali svo­bo­du. Útěk z Utopie sle­du­je posled­ní známé pře­běh­líky, kteří se pokusili uprch­nout ze Sev­erní Kore­je, jed­no­ho z nejut­lačo­vanějších míst na Zemi, z mís­ta, ve kterém vyrostli a věřili, že je rájem. Záběry ze skry­té kamery dokres­lu­jí nebezpeč­nou a vysoce riskant­ní ces­tu, na kter­ou se jed­notliv­ci i rodiny, které se snaží uni­knout útlaku, a nakonec odhalu­jí svět, který větši­na z nás nikdy nev­iděla. (Art­cam Films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře