Frankie and the Deadbeats

Frankie and the Deadbeats + Fail Together

19.00

Frankie & The Dead­beats – kočovní­ci s koře­ny jak v české kra­jině, tak i v amer­ick­ém Nashvil­lu, ctí a umně kom­bin­u­jí kla­sické amer­ické coun­try s divokostí jejich srd­cí. Příběhy, které se jim kromě vrásek v obliče­ji otiskly i do duše, přenáší pomocí svých tem­ných pís­ní na posluchače, které obe­j­mou a už nikdy nepustí. Na scéně se obje­vu­jí v roce 2021 a to rov­nou s jejich první dlouhohra­jící desk­ou The Shin­ing. Přes­ně po dvou letech vydá­va­jí svo­ji druhou řadovou desku nesoucí název The Pos­si­bil­i­ty That Love Is Not Enough. Ban­jo, trub­ka, klavír, i to jsou prvky, které posou­va­jí jejich příst­up ke coun­try music o kus dál. Od zapli­vaných lokálů, přes před­ní české fes­ti­valy, až po dvě aku­stické turné v USA. Frankie & The Dead­beats jsou doma všude tam, kam je zave­dou ces­ty a kde v dálce zní teskná ped­al steel kytara. Doplní je Fail Togeth­er – pražská folk-punková kapela.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže