Dokonalé dny

Dokonalé dny

19.00

Dokon­alé dny
Wim Wen­ders — Japonsko/​Německo — 2023 — 123 min — Japon­sky CZ titulky

Hira­ja­ma pracu­je jako uklízeč toalet v Tok­iu. Žije spoko­jeně ve své pečlivě ses­tavené ruti­ně a vol­ný čas tráví čtením knih, poslechem starých rock­ových kazet nebo focením na svůj anal­o­gový fotoa­parát. Ze živ­ot­ní har­monie ho vyruší série nečekaných setkání, která pos­tup­ně odhalu­je stříp­ky z jeho min­u­losti. Proslulý režisér Wim Wen­ders (Paříž, Texas) se tri­um­fál­ně vrací s poet­ick­ým filmem o hledání krásy ve zdán­livých mal­ičkostech. Před­stavi­tel hlavní role Kódži Jakušo byl na fes­ti­valu v Cannes oceněn za nejlepší mužský herecký výkon. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře