hudba obecná

Tommy Guerrero

19.30

Tom­my Guer­rero je možná známější ve světě skate­boardingu než hud­by. Guer­rero se nar­o­dil v San Fran­cisku, v roce 1984 se připo­jil ke ska­teové společnos­ti Pow­ell Per­al­ta a stal se jed­ním z původ­ních členů leg­endárního týmu Bones Brigade”. TG se věnu­je hud­bě od konce 70. let společně se svým bra­trem Tonym — oba vyrůstali na stálé stravě DIY punkové hudby/​etosu a skate­boardingu — což ho inspirova­lo a for­mova­lo v člově­ka, kterým je dnes. Od té doby se z Guer­rera stal vynika­jící basky­tarista a kytarista, jehož vlivy jsou tak roz­man­ité jako John Coltrane, Bad brains, Joy Divi­sion, Gabor Szabo a další a další…

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže