Elegance molekuly

Elegance molekuly

19.00

Po loňském fenomenál­ním úspěchu vysílání derniéry před­stavení Ucpanej sys­tém v kinech, které se sta­lo zatím nej­navštěvo­vanějším (32 999 diváků) přímým přenosem v Česku, uvede Dejvické divad­lo další živý přenos svého před­stavení. Ten­tokrát na jed­iný den – 7. dub­na 2024 od 19:00 – jed­nu z neúspěšnějších a nejo­ceňo­vanějších insce­nací součas­ného reper­toáru divad­la, hru Petra Zelenky: Ele­gance moleku­ly. Hlavní roli v příběhu o geniál­ním českém věd­ci Antonínu Holém ztvárňu­je Mar­tin Myšič­ka. V dalších rolích vys­toupí Ivan Tro­jan, Veroni­ka Khek Kubařová, Zdeň­ka Žád­níková, Vladimír Polív­ka nebo Eliza­ve­ta Max­i­mová. Hra byla oceněná v rám­ci Cen divadel­ní kri­tiky 2018 jako nejlepší poprvé uve­dená česká hra roku.

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře