Léto s Marnie

Léto s Marnie

19.00

Léto s Marnie
Hiro­masa Joneba­jaši — Japon­sko — 2014 — 103 min — Japon­sky CZ titulky

Dvanác­tiletá Anna nemá příliš kamarádů, ze vše­ho nejraději si sama kres­lí. Také bývá čas­to nemoc­ná a rodiče o ni mají stra­ch. K uzdravení jí má pomo­ci léto u příbuzných v pří­mořské ves­ničce. Anna není z výle­tu na venkov příliš nadšená, ale kra­ji­na kolem moře jí učaru­je. Jed­no­ho dne si všimne starého krás­ného domu za mokřady, který vypadá léta opuštěný. Míst­ní dokonce tvrdí, že v domě straší. Anna v něm ale potkává blonďa­tou dívenku Marnie, se kter­ou se okamžitě ska­marádí. Společné přá­tel­ství jim při­nese řadu tajem­ných dobro­družství, ale Anna brzy poznává, že největším tajem­stvím je sama Marnie… Okou­zlu­jící ani­movaný film o přá­tel­ství a rod­ině je první pro­dukcí stu­dia Ghi­b­li, která vznikla bez přímé účasti leg­endárních tvůr­ců Hajao Mijaza­k­i­ho či Isaa Taka­hatu. Příběh vychází z literární před­lo­hy brit­ské spiso­vatelky Joan G. Robin­sonové, ale pracu­je se svébyt­nou poet­ik­ou a je zasazen do japon­ského prostředí. Léto s Marnie bylo po svém uve­dení v roce 2014 úspěšně před­staveno na řadě výz­nam­ných fil­mových fes­ti­valů a snímek získal i řadu prestižních ocenění, včet­ně nom­i­nace na Oscara za nejlepší celovečerní ani­movaný film. (Česká televize)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře